jueves, 25 de noviembre de 2010

LAJAN SOK JA MEY LA JWAWTIKI
FIESTA DE CRISTO REY

+Mons. Enrique Díaz Díaz
Obispo Auxiliar
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas


"Ja ixuk winiki ti ajyi tek'ana, wan k'elwanela ja mandaranum jumasa'i, ti xyab'altaye'a. Ti yalawe'a:'a skolta ja tuki, a'a cha skolta sb'aj ja ye'ni. Ta ja k'a iti ja kristo ja Dyosi ja it tz'a'ub'al yuji.
Jach'ni ja tan k'ak'anum wa xcha yab'altaye'a, ti ya'awe' yu'a ja chi'pajal trago., ti yalawe'a: ta we'n k'a ja yajwalil judyo jumasa' kolta ab'aj ja we'n'ita.
Ti tz'ijb'anub'al ja b'a s'olom ja krusi: Ja iti ja Yajwalil ja judyo jumasa'i
< June ja mulanum ja it lokan ja b'a krusi wa xyixtala'an, ti yala'a: ta we'n ja kristo'a'i kolta ab'aj cha jach'ni ja ke'ntikoni. Ja'xa ja juni ti yutaja, ti yala'a: mi ma laxiwu yuj ja Dyosi. Yuj ja tini aya ja b'a yojol ja jwokoltiki, ja jcha'waniltik ja ke'ntiki ja'ni wa xk'anatika ja stupjel ja jmultika, ja iti mini jun smul sk'uluneja.
Ti yala'a: ja we'n Jesús a'a jak ak'ujol ja ke'ni ja yajni lak'oti ja Wachonab'ili. Ja Jesusi ti yala'a: meran wa xkala awab'i: ja ya'an k'ak'u ti oj ajyan jmoka ja b'a sti' sat ja Dyosi" Lucas 23, 35-43
Lajan sok ja mey ja Jwawtiki
Ja sk'ijnanel ja Cristo Rey
Ja tuktukil Rey ja jawi
Oj ka' jb'ajtik sok ja Jreytiki
Ja yajni wa xkalatik sneb'umanotik ja Jesusi ja'xa yajni wa xtoyotik lajan sok ja Jreytiki, wa xcholo jb'ajtik b'a oj jnochtik junta sb'ejlali junta jk'ujoltiki. Mi xb'ob' oj laj jb'ajtik sok ja k'ak'aneli tukub'alxa ja b'a snalan lu'umk'inali, sok ja tzatzal mulali, sok ja milwaneli k'e'eta k'e'e ja ya'an k'ak'u. La'xa oj a'wanukotik ja kaljeltiki. La'xa jel t'ilan oj cho k'eltik jasunk'a mixa tojoluk ja ya'ani ti b'a yoj jnalantik. Jelto t'ilan oj cho jneb'tik jastal ma oj cho yajta jb'ajtik, jastal oj cho jcholo jb'ajtik, jastal oj ki'ajtik a lekil Yab'al, ja'xa ja iti kechanxta oj cho jta'tik ja b'a sje'jeli ja Jesusi. Ja schonab'al jumasa' ja yipali, ja tak'ini , ja ixtalajeli, oj jomuk sb'aje' ta wa xtojb'i kujtik ja schonab'il ja smeranili, ja slekilali, ja sak'anili. La'xa oj jmojta ja Jreytiki jawi b'a oj jneb'tik jastal wa scholo sb'aje' b'a oj tojb'uk ja Schonab'ili. Jel t'ilan oj cho jle'tik yi' ja sak'anil ja yentorili ja'xa oj cho jiptik kani ja junta jk'ujoltik sok ja chikan jas t'ut'ili. Ja b'a lu'umk'inali iti b'a mi yocheluk ja Jwawtiki, la'xa oj cho jk'u'uktik ja jastal Pegro'i: "Kajwal, mach'unkiluk oj wajkotik sok ja we'n jawi'oj ja yab'al ja jlekilatiki" Ta wa xk'ana oj cho jtatik ja smeranil sb'ejlal ja ixuk winike'i jel t'ilan oj cho jamtik ja ya'an k'ak'u ja slutulab'il ja Jwawtiki ja ma' wa xk'umani ja'xa wa xyala ja syajtaneli b'a oj cho jta' ja lekil jsak'aniltiki, ja ma' yi'ajta ja sb'aketi ti b'a sk'ujol ja Jesusi, ja kala Reytiki. Ja schol ja tojol lekilal, ja tzomjeli, sok ja jlamaniltiki wa sta'awe ja yechi ja b'a syajtanel na'unej ki'tik yuj ja Cristo Jesusi. Ja spetzanil snochuman'otik jel t'ilan oj jtoytik ja Jesusi, ja kala Reytiki, yuj ja wa xcholo jb'ajtik meran b'a oj tojb'uk kujtik ja Schonab'ili., yuj ja syajtanel ja ib'elajel jumasa' ja'xa b'a oj jakuk ko'e ja smeranil tojol ab'al.
Jastal ma wa xtoyotik ja Cristo, ja kala Reytiki. Ja sk'ijnanel ja kala Reytiki , ja sk'ijnanel b'a oj cho jk'eltik jastal ma wa xka'atelta jb'ajtik ti b'a sti' sat ja Cristo Jesusi sok ja kala jmojtik jumasa'i; ja sk'ijnanel b'a oj katik "ochuk" ti b'a snalan yojol ja kala jnajtiki ja Rey jawi ja syajtaneli; ja sk'ijnanel b'a oj cho jnochtik ja ye'na meran smeranili yuj ja wa xmajlatik ojxa tojb'uk ja tuktukil Schonab'ili. JACH'NI'A

No hay comentarios:

Publicar un comentario