jueves, 11 de noviembre de 2010

JA PACHPOMI
DOMINGO XVII ORDINARIO


+ Mons. Enrique Díaz Díaz
Obispo Auxiliar
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


"Ja Jesusi ti wan sk'umajel ja Dyosi ja b'a jun luwar, yajni ch'ak sk'umuk june ja sneb'umani ti yala yab'a: Kajwal, je'a ki'tikon jastal oj jk'umuktikon ja Dyosi. Ja' jastal sje'a yi' ja snb'uman ja Jwani. Ti yala yab'ye'a: yajni och ak'umukex ja Dyosi alawik jach'uk:
" Jtatatikon, a'axa na'juk ja wab'i'ili. A'axa jakuk ja wachonab'ili.
A'axa ki'itkon ja jwa'eltikoni ja sb'aj jecheli k'ak'u k'ak'u.
Ch'aya ki'tikon ja jmultikoni ja jastal wa xch'ayatikon yi'ile'
Spetzanil ja ma' ay sjel kujtikoni.
A'axa ek'otikon toj ja b'a milekuki.
"Ti yala yab'ye'a: machunk'a ja we'nlexi ay jawi'ojex jun ja wawamigo wa xjak nalan akwal, ti wa xyala'a: kamigo, a'aki ki' majan oxuk ja japan, jun kamigo ti k'ot ba jnaj, najat lek jakel, mi jas ki'oj b'a oj ka' yi' oj wa'uk. Ja jun it tey b'a yojol ti yala'a: mi xjak ayujkeson. Lutanxani'a ja jnaji, ja kuntikili sok ja ke'ni b'a'anotikonxa ek'e b'a jch'atikoni. Mi xbo'b' ke'kon b'a oj ka' awi'. Wa xkala awab'y'ex: ta mi xya'a yi' yuj ja' yamigo, ojni k'e'uka b'a mixa oj waj yujkesjuk, ojni ya' ja jas wa sk'ana majani. Ke'n wa xkala awab'yex:
" K'anawik ojni a'juk awi'lex
le'awik ojni ata'exa
k'umanik ja b'a sti' maka ojni k'umajananika.
Ja ma' wa sk'ana yi'i ojni a'juk yi'a.
Ja ma' wa sle'a'i ojni sta'a.
Ja ma' wa xk'umani ja b'a sti' maka ojni k'umajuka
"Ja we'nlex tatal jumasa' ta wan k'a wa sk'ana awi'lex jun chay ja wawuntiilexi, mach'unka ja we'nlexi oj awa'ex yi' jun ajb'uchan, ta wa sk'ana jun nolob' oj awa'ex yi' jun tzek. Ja we'nlexi milekukex, wa xana'awex jastal oj awa'ex yi' ja jastik lek ja wawuntikilexi, masto wa sna'a ja watatatex tey b'a satk'inali oj ya' awi'lex ja yip ja yaltzili ta oj ak'anex yi'i." Lucas 11,1-13
Ja pachpomi
Je'a ki'tikon
Jtatatikon

Ja komon Jtataltiki
< Mi sb'ejuk ja pachpomi, ma mi sk'ana oj k'e'uk k'e'e ma ja tajb'i wa x'el b'a chikan jas luwar, ja'xa wa sjik'a ja ma' tzoman aye'i. Ja yajni ja Jesusi wa xyala ja Stati, wa xyala jastal ja Tatal jawi ja'ni sb'aj ja spetzanile'i; ja Jesusi wa xyila ja yentoril k'inal, mi kechanuk ja jlikikiltiki sok ja lekil jlekilaltik. Ja yajni ja jk'umaltiki wa slutu sb'aj sok ja wa sk'ana oj yixtala ja Jwawtiki b'a lekil slekilali, lajan sok ja pachpomi, wa sjik'a ja ixuk winik jumasa', mi xya'a ele ja xajb'an yik'ili ja jas wa sk'ana ja Jwawtiki ja'xa ja skisub'al ja sb'i'ilal wa stzomo toj lek sok ja stzomjeli sb'aj ja ixuk winik jumasa'i. Mi xb'ob' oj kaltik ja'ni ja Dyosi ja "Jtatatikona" ta wa xka'atik yi' ja jpatiki ja'xa mi xk'anatik oj jtojb'estik ja Schonab'ili, tojb'i yuj ja yentoril jmoj'alejelitik jumasa'i. Mi xb'ob' oj jk'antik yi' oj jaka ko'e ja Schonab'ili ta kechanxta wa xle'a ja jlekilaltiki, anima wa xchama swokol ja jmojtik jumasa'i. Ta wa xkalatik "Jtatatikona" wa xkalatik yuj ja wa xk'ana oj jtzajlatik ja schol ja Jesusi ja ma' wa sle'a oj stojb'es jun yajk'achil K'inal, anima oj ya'a pekuk ja schikeli.
Ja komon ak'inte
< Ja jwa'eltiki ja sb'aj jecheli k'ak'u k'ak'u, ja ko'otiki, ja jwokoltik b'a oj jta' ja jb'a'altiki ja b'a jnajtiki, mi najatuke ja b'a syajtaneli ja Jtatatiki ja ma' tey ja b'a sat k'inali, pe' wa smojtayotik k'ak'u ja yajni tzoman aytik ja b'a xetub'al ak'inte. Ja yajni wa xk'anatik yi' ja jwa'eltiki wa xka'atik kan ja jlikikiltiki ja ma' wa smonowotik oj jnaktik kani ja sjastikili ja kala mojtik jumasa'i, anima wa xchamye wa'in ja'xa anima oj jtojb'estik kistal yojyali, ja ma' wa xya'a kan b'a'an ja yentoril ixuk winik jumasa'i. Ta wa xk'anatik yi' ja ko'otiki wa xk'u'an ja Jwawtiki ja'yujil wa xeta ja jwa'eltiki kepub'al ki'tik yuj ja Jtataltikili.
Wa sch'aya ki'tik ja jmultiki
< Ja ya'n k'ak'u jel t'ilan oj cho jneb'tik "Ja Jtatatikon", oj jneb'tik jastal oj cho kaltik ja'xa oj jcholtik ja ye'na ti b'a yoj kaltziltik; oj jb'ajuktik jujune ja b'a sat k'umali, oj jb'ajuktik ja jk'ujoltiki. Jastal wa x'alji yuj ja Jesusi. Jastal oj aljuk kujtiki. Jach'ni'a.

No hay comentarios:

Publicar un comentario